2016. Rendeletek

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(VIII.9.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IX.19.) önormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.1 melléklet a 7/2016. (IX.19.) rendelethez

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

1. számú függelék 8/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról