2018. rendeletek

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap megállapításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A 2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelet melléklete

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról, kezeléséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete Nagybajcs Község behajtási rendjének szabályozásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi  költségvetéséről szóló 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól /A módosító rendeletekkel egységes szerkezetben/

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(X.1.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 3/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, intézményi térítési díjakról szóló 8/2013. (XII.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról