Külterületi utak felújítása - VP6-7.2.1.1-21

sz2020 külterületi utak nagybajcs

 

Kedvezményezett neve: Nagybajcs Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9063 Nagybajcs, Kossuth Lajos utca 67.

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe, azonosító száma: Külterületi utak felújítása Nagybajcson,
projektaz.: 3300541004

Szerződött támogatás összege: 87 033 342 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 95%

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Nagybajcs Község Önkormányzata 2021.08.11 napján nyújtott be támogatási kérelmet a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat kapcsán.

A kedvező döntést követően önkormányzatunk 2022. január 17-ei keltezéssel vette át a támogatói okiratot, amely alapján a következő tevékenységek megvalósítását vállaltuk.

A projekt során két útszakasz kerül felújításra. Az projekt első megvalósítási helye a 06 helyrajzi számon található külterületi utat jelöli, a második megvalósítási hely a 014 helyrajzi számon található. A két út hasonló paraméterekkel rendelkezik, alap nélküli, egyenetlen felületű földutak.

Az elkészült tervek szerint mindkét út 3,0 m szélességben (forgalmi sáv) kerül felújításra, valamint kétoldali 0,5 m széles padka is kialakításra kerül. A 06 hrsz.-ú út felújítása stabilizáló murvaréteggel, majd aszfalt burkolattal történik, míg a 014 hrsz.-ú út felújítása esetében murvaburkolat kerül kialakításra.

Kapcsolattartó neve: Teilinger Imre polgármester, telefonszám: 06/70/432-6064

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.07.17.

 

Támogatói okirat letöltés (.pdf) -->