2020. rendeletek

 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(I.21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. VII.16.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Szabályozási Terv (Munkaszám: TT-20302)

Nagybajcs Szabályozási tervlapok területi hatályának helyszínrajza

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X.2.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (XI.4) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Nagybajcs Község Önkormányzata Polgármesterének 11/2020 (XII.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, intézményi térítési díjakról szóló 8/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról