2022. rendeletek

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Nagybajcs Község Önkorányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.6.) önkormányzati rendelete Nagybajcs Község behajtási rendjének szabályozásáról szóló 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabályozási terv területi hatály (Munkaszám: TT- 21313)

Szabályozási terv (Munkaszám: TT- 21313)

Településszerkezeti terv (Munkaszám: TT- 21313)

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, intézményi térítési díjakról szóló 8/2021. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelete Nagybajcs Község Önkormányzatának kezelésében álló helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel érintett útszakaszok védelméről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa ellátás helyi szabályairól szóló 14/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, intézményi térítési díjakról szóló 8/2021. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról